top of page

Kayığımızın Gövdesinin Yapımı 02 - İskelet

İlk bileşenler omurga ve bodoslamalar. Tabii bir de omurganın altına gelecek olan salma var.

Baş bodoslamamız laminasyon yöntemiyle yapıldı. Kıvrımıyla tam da istediğim gibi oldu açıkçası. Tırhandil bodoslamaları artık daha öne yatık yapılıyor. Oysa eski fotoğraflara bakıldığında çok daha dikler.

 

Baş bodoslama  omurgaya çene denilen bir ara parçayla tutturuluyor. Doğrudan baş bodoslamayı omurgaya tutturmak da mümkün. Açıkçası ben ikincisini tercih ederdim.

 

Kıç bodoslama iki parçadan oluşuyor ve bunlar birleştirildikten sonra tüm parça doğrudan omurgaya oturtuluyor.  önce model geldi. Mehmet Uyav'ın tarzı ilk önce yarım modelle başlamak. Yarım modelle başladık. Ardından bu yarım modelden nispeten basit ama ölçekli planlar çıkardı. 

Tüm parçalar dışarıda birleştirildi ve ortaya çıkan iskelet baştan ve kıçtan desteklerle dikildi.

 

Ardından orta posta ve diğer ana postalar geldi. Ana postalar doğrudan salmanın saplamalarına oturtulan postalar. Eğri veya ıskarmoz da deniyor. Ana postalar da tamamlandıktan sonra kayığımızın temel iskeleti tamamlanmış oldu. 

bottom of page