top of page
YekeB.jpg

Neler  Yapacağız?

Yapacaklarımız

Foto Timuçin Binder 

Bu işe girişirken ilk amacım  eski bir iş kayığını o günkü haliyle canlandırmaktı.  Ama kafamda başka amaçlar da vardı. Bu kayık bir şeyler yapsın, bir işe de yarasın istiyordum. İlk arzum bu kayıkla çeşitli denizcilik araştırmaları yapmaktı.  Biraz daha ileri gitmek istedim. Bir tutkum da farklı bir yaşam felsefesini hayata geçirmek ve bunu anlatmak, tanıtmaktı. Sanırım bu projenin en baskın yanı bu sonuncusu olacak. Yani ekolojik yaşam fikri, doğaya geri dönen insan, uygarlığını doğayla, yerküreyle bütünleştirerek yeniden uyarlayan insan. İnsan ve doğa, ekolojik insan. Bu kayığın her şeyden önce bu yönde de çalışmalar yapmasını istiyorum.  Şöyle belirledim kayığın gerçekleştirmesini arzuladığım amaçları:  

  1.  Bir anıt-kayık inşa etmek,

  2.  Denizcilik ve Yelken Araştırmaları, 

  3.  Seyirler ve doğa yürüyüşleri aracılığıyla ekolojik yaşam duyarlılığın oluşturulması

Tabii bunları başarmak her şeyden önce kaynak sorunu. Öyle büyük bir maddi gücüm yok. Değil büyük, bu kayığı yaparken başıma gelenlerden ötürü epeyce ufaldı maddi gücüm. Ama vazgeçmiyorum, zamanla ve gücümüz el verdiğince bu sıraladığım amaçları gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş her biri olacak. Aşağıda kısaca açıklıyorum bu amaçları.

Anıt Kayık - Müze Kayık

Hedef1_edited_edited.png

Kayığımızı 1850-1930 tarihleri arasındaki yelkenli iş kayıklarının örneği bir replika olarak inşa ediyoruz ve becerebildiğimiz ölçüde bu dönemin denizcilik kültürünün temel niteliklerini sergileyecek. Bu doğrultuda ilk amacımız bir anıt-kayık yapmak. Devam ...

Deneysel Denizcilik ve Yelken Armaları Araştırmaları

phoca_thumb_l_Sakoleva-19B.JPG

Kayığımız 850-1930 dönemi denizciliği ve yelken armaları üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bir laboratuvar-kayık olacak. Kayığımız farklı yelken armalarını kullanabilecek şekilde tasarladı. Böylece artık geçmişin neredeyse bilinmeyen yelken armalarını deneyecek, bu armaları öğrenmeye çalışacağız ve bu çalışmalar sonunda çeşitli yayınlar ve belgeseller üreteceğiz. İkinci çalışma alanımız da doğal ve bedensel denizcilik olacak. Modern teknolojisiz ve bedensel denizciliği çalışacağız. İnsanın son altmış bin yıldır doğayla girdiği denizcilik bağlantısını anlamaya ve böylece doğa-insan ilişkisini kavramaya çalışacağız.  Devam ...

Deniz Seyirleri ve Doğa Keşifleri - Okul Yelkenlisi

Hedef3.jpg

Kayığımızla Denizcilik Araştırmalarımız doğrultusunda çeşitli seyirler düzenleyeceğimiz gibi, doğaya duyarlılığı arttırma ve ekolojik yaşamı tanıtmak için de çeşitli seyirler düzenleyeceğiz. Bazı seyirlerimiz entelektüel ve tarihsel faaliyetler de içerecek. Devam ...

bottom of page