top of page
Kayık1934_GüneşBatışı

Neler  Olacak?

Yapmak İstediklerim

Foto Timuçin Binder 

Bu işe girişirken ilk amacım  eski bir iş kayığını, yani bir iş yelkenlisini o günkü haliyle canlandırmaktı.  Ama kafamda başka amaçlar da vardı. Bu kayık bir şeyler yapsın, bir işe yarasın istiyordum. Böyle düşünürken ilk aklıma gelen çeşitli denizcilik araştırmaları yapmak oldu. Ama bu yetmedi. Kafamda farklı bir yaşam felsefesi vardı ve bunu hayata geçirmek, anlatmak, tanıtmak istiyordum. Sonunda bu girişimin projenin en baskın yanı bu sonuncusu oldu. Yani doğallığa dönüş felsefem, doğallığa geri dönen insan, mevcut modern yaşam tarzını ve uygarlığını doğallaştırarak yerküreyle bütünleştirmek, uyumlu hale getirmek. İnsan ve doğa, doğal insan, ekolojik insan. Bu kayığın her şeyden önce bu yönde çalışmalar yapmasını istiyorum.  Şöyle oldu sonunda hedeflerim:  

  1.  Bir anıt-kayık inşa etmek,

  2.  Denizcilik ve Yelken Araştırmaları, 

  3.  Doğallığa Dönüş ve Doğallaşma Etkinlikleri - Deniz Seyirleri ve Doğa Yürüyüşleriyle Doğallaşma

Tabii bunları başarmak her şeyden önce kaynak sorunu. Öyle büyük bir maddi gücüm yok. Değil büyük, bu kayığı yaparken başıma gelenlerden ötürü epeyce ufaldı maddi gücüm. Ama zamanla ve gücüm el verdiğince bu üçünü de gerçekleştireceğim. Aşağıdaki her bölümde daha ayrıntılı açıklıyorum bu amaçlarımı.

Hedef1_edited_edited.png

Kayığımızı 1850-1930 tarihleri arasındaki yelkenli iş kayıklarının örneği bir replika olarak inşa ediyoruz ve becerebildiğimiz ölçüde bu dönemin denizcilik kültürünün temel niteliklerini sergileyecek. Bu doğrultuda ilk amacımız bir anıt-kayık yapmak. Devam ...

phoca_thumb_l_Sakoleva-19B.JPG

Kayığımız 850-1930 dönemi denizciliği ve yelken armaları üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bir laboratuvar-kayık olacak. Kayığımız farklı yelken armalarını kullanabilecek şekilde tasarladı. Böylece artık geçmişin neredeyse bilinmeyen yelken armalarını deneyecek, bu armaları öğrenmeye çalışacağız ve bu çalışmalar sonunda çeşitli yayınlar ve belgeseller üreteceğiz. İkinci çalışma alanımız da doğal ve bedensel denizcilik olacak. Modern teknolojisiz ve bedensel denizciliği çalışacağız. İnsanın son altmış bin yıldır doğayla girdiği denizcilik bağlantısını anlamaya ve böylece doğa-insan ilişkisini kavramaya çalışacağız.  Devam ...

Hedef3.jpg

Kayığımızla Denizcilik Araştırmalarımız doğrultusunda çeşitli seyirler düzenleyeceğimiz gibi, doğaya duyarlılığı arttırma ve ekolojik yaşamı tanıtmak için de çeşitli seyirler düzenleyeceğiz. Bazı seyirlerimiz entelektüel ve tarihsel faaliyetler de içerecek. Devam ...

bottom of page